NSFs nasjonale e-helsekonferanse 2022: Inn i fremtiden - og forbi

  • Sted: Thon hotell Storo
  • Tidspunkt: 31. august - 01. september
  • Påmeldingsfrist: 15. august
Til Påmelding
NSFs nasjonale e-helsekonferanse 2022: Inn i fremtiden - og forbi

NSF og NSFs faggruppe for e-helse endelig tilbake med nasjonal e-helsekonferanse for sykepleiere. Vi møtes på Thon Hotel Storo 31. august og 1. september i år. Se program til høyre på påmeldingssiden.

Full konferansedeltakelse med overnatting og konferansemiddag får du til kr. 2500 for NSF-medlemmer, kr. 4000 for ikke-medlemmer.


NSFs e-helsekonferanser blir normalt fulltegnet lenge før påmeldingsfristen går ut, og det blir ventelister. Vi oppfordrer til å være tidlig ute. Det er først til mølla prinsippet som gjelder.

Påmeldingen er bindende.

Send inn poster til konferansen

NSF inviterer til å delta med postere innen e-helsefeltet som:
  1. Presenterer sykepleieforskningsprosjekter eller fagutviklingsarbeid. Det kan være nye upubliserte prosjekter eller prosjekter som er vist på andre nasjonale eller internasjonale kongresser siste to år.
  2. Presenterer fagfellebedømt forskningsarbeid som er presentert eller antatt for publisering i nasjonale eller internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Se invitasjon til å delta med poster til høyre på påmeldingssiden.