Pandemi, mangfold og sosial ulikhet

  • Sted: Bergen
  • Tidspunkt: 27. oktober - 28. oktober
Til Påmelding

Målet er å utveksle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om:  

• Hvordan pandemien har avdekket og forsterket helseulikheter og et behov for å integrere mangfoldet i samfunnet i beredskapsplaner. 

• Hva samfunnet kan lære av pandemien for å redusere ulikheter i helse på en inkluderende måte.


Les mer og meld deg på: «Pandemi, mangfold og sosial ulikhet»


Det er åpent for innsending av bidrag til konferansen med frist 5.august. Pandemisenteret ønsker at bidragene skal gjenspeile bredden fra alle som har gjort viktige erfaringer under pandemien; fra studenter, til helse- og velferdstjenestene, politikere, forskere, media, frivilligheten og næringslivet.