Rus- og helsekonferansen

 • Sted: Webinar
 • Tidspunkt: 14. januar kl: 09:00 - 14. januar kl: 15:00
Påmelding
Logo
Dersom det ikke blir anledning til fysisk oppmøte, blir konferansen streamet. 

Temaene for konferansen vil rette seg mot den det gjelder. Vår intensjon er å fokusere på at mange har en god helse og lever meningsfulle liv selv med rusutfordringer i hverdagen. Vi ønsker at formidlingene skal synliggjøre noe av det mangfoldet vi står i innenfor områdene helse og rusfeltet i den virkelighet vi lever i.

Konferansen arrangeres av Norsk sykepleierforbund, NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) og SPoR Nord- og Sør Trøndelag i samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjonen A-LARM og Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt)

Velkommen til spennende faglige og sosiale dager i Trondheim.

Vi gleder oss! Det vil vi gjerne at du også skal gjøre!

Program

  • Oslo kommune v/ Christina Livgard
  • Namsos kommune v/ Frode Båtnes
  • Fra et brukerperspektiv v / Tommy Sjåfjell
 • Trond Ola Tilseth fra KORUS leder debatten med Christina Livgard, Øyvind Arntzen og Frode Båtnes

  • Fra brukerperspektiv/ Øyvind Arntzen
  • Fra faglig praktisk perspektiv v/ Ole Martin Nordaune
  • Representant fra NSF v/Svein Roald Schømer-Olsen
 • v/ Christopher Britten Lind og Bodil Bakkan Nielsen

  • En dagbehandling i kommune-Norge
 • Studie fra St.Olav v/Helle Wessel Anderson, forskningsrådgiver St.Olavs Hospital

  • Fysisk aktivitet / Treningsprogram – somatisk perspektiv v/ Grethe Flemmen, forskningsrådgiver St. Olavs Hospital
  • Musikk og psykisk helse v/ Eva Wist, psyk. Sykepleier DPS Stjørdal
 • https://p3.no/filmpolitiet/2017/10/natta-pappa-henta-oss/

  Refleksjon om filmen:

  Marius Sjømæling, BAR, Kurt Lyngved, mf

 • v/ Helga Melkeraaen

 • Forskningsprosjekt v/ Tonje Sandø

 • v/ Mette Andersen og Bodil Lien

Vedlegg

Kontaktpersoner