Sykepleierkongressen 2021

  • Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
  • Tidspunkt: 01. desember kl: 10:00 - 02. desember kl: 16:00

På grunn av krisesituasjonen helsetjenestene og dermed landets sykepleiere står i, har Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) besluttet å utsette Sykepleierkongressen som skulle vært arrangert på The Qube og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 22. - 24. september 2020. 

Sykepleierkongressen arrangeres på samme sted 1. og 2. desember i 2021.

Prekonferanser

Tirsdag 30. november arrangeres følgende prekonferanser:

  • ledelse
  • forskning
  • psykisk helse og rus
  • jordmortjenesten
  • e-helse

Påmelding

Påmelding åpner i løpet av sommeren. Mer informasjon om program, priser etc. vil du finne på denne nettsiden etterhvert.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen.