Tariffkonferanse KS region Vest 15.-16.09.2021 - digitalt

  • Sted: Digitalt - Easymeet
  • Tidspunkt: 15. september kl: 08:30 - 16. september kl: 15:00
  • Påmeldingsfrist: 08. september
Til Påmelding

Med hjemmel i NSFs vedtekter § 13, punkt 2 arrangerer forbundsstyret tariffkonferanse. Tariffkonferansen skal gi anbefalinger om tariffpolitiske prioriteringer overfor forbundsstyret. Årets tariffkonferanser vil bli avholdt digitalt.

Når du som aktuell deltaker har mottatt innkalling og deltakelsen din er avklart, melder du deg på via denne annonsen. Husk at du må være innlogget for å melde deg på.

Vennligst huk av i påmeldingen for din rolle under konferansen.

Bekreftelse, program, samt ytterligere informasjon vil bli sendt ut etter påmeldingsfristens utløp.

Påmeldingsfrist: 25.08.2021

Dag 1:

Innlogging kl. 08.30-08.50

Oppstart av konferansen kl. 09.00

Dag 2:

Innlogging kl. 08.00-08.20

Oppstart av konferansen kl. 08.30

Kontaktinformasjon:

Gunn Bortheim Odéen, kurs- og konferansekonsulent region Vest

e-post: kke-vest@nsf.no

NSF er medlem av Akademisk Studieforbund