Temakurs for tillitsvalgte i videregående opplæring (KS) 23. mars 2022

  • Sted: Farris Bad
  • Tidspunkt: 23. mars kl: 09:00 - 23. mars kl: 14:00
  • Påmeldingsfrist: 27. februar
Til Påmelding

Tema: 

Problemstillinger og den aktuelle situasjonen knyttet til:  


  • Hovedavtalen
  • Hovedtariffavtalen
  • Tariffoppgjøret 2022


I tillegg ønsker vi innspill fra dere. Meld dem til oss innen 1. januar 2022. Husk at temaene må være knyttet til rollen som tillitsvalgt for å gi grunnlag for permisjon i hht. hovedavtalen. 


Kontaktinformasjon: britt.carina.thoresen@nsf.no