TV konferanse KS Agder Kristiansandregionen 16.09.2021 - digitalt

  • Sted: Digitalt - Teams
  • Tidspunkt: 16. september kl: 09:00 - 16. september kl: 15:30
  • Påmeldingsfrist: 14. september
Til Påmelding

Årlig oppdatering for tillitsvalgte.


Dato: 16. september 2021 kl 09.00-15.30.


Påmelding innen 12.09.2021. Alle påmeldte får plass på konferansen.

Link til Teams sendes til alle påmeldte noen dager i forkant.


Tema for dagen:


• Tariffoppgjøret 2021

• Lønnsforhandlinger etter Hovedavtalen (HA), sentralt og lokalt

• Fortrinnsrett for deltidsansatte, arbeidsmiljøloven (aml) §14-3

• Rettigheter etter aml §14-4 a og 14-9(7); 1 og 3/4-årsregelen.

• Arbeidstid

o Samhandling mellom TV og arbeidsgiver i en turnusplan prosess

• Strategisk bruk av sosiale media i dialogen med egne medlemmer


Ved spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent Nina Husaas på kke-sor@nsf.no


Medlem av Akademisk Studieforbund