Webinar for deg som jobber med sykepleieutdanning og praksisstudier

 • Sted: Zoom
 • Tidspunkt: 27. januar kl: 09:00 - 28. januar kl: 11:00
Påmelding
Sykepleier og sykepleierstudent triller pasientseng

Norsk Sykepleierforbund er opptatt av god kvalitet i sykepleieutdanningen.  Derfor arrangerer vi webinar for deg som jobber med utdanning og praksisstudier for sykepleiestudenter. 

Hold av datoene 27. og 28. januar i kalenderen din - begge dager fra 09 - 11.

Webinaret er gratis og åpent for alle.

 

Program

 • Program dag 1

 • Åpning ved 1. nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

 • v/Førsteamanuensis Andréa A.G. Nes, Lovisenberg Diakonale Høgskole

 • Med praksiserfaringer fra både studenter, praksisveiledere og praksislærere. Ved Ellen Dahl Gundersen, førstelektor Universitetet i Agder, og Bente Grythe, koordinerende fagsykepleier Arendal kommune.

 • v/Mona Martinsen, avdelingsleder Sykehuset Østfold

 • v/Forsker Kaja Reegård, NIFU

 • Program dag 2

 • Åpning ved Edel Marlèn Taraldsen, leder,  og Kent Hanssen, nestleder, i Norsk Sykepleierforbunds studentforening.

 • v/ instituttleder Edith Gjevjon, Lovisenberg Diakonale høgskole

 • v/ Ann Oddrun Medby, studieprogramleder for bachelor i sykepleie: nytt studieprogram

 • v/Vista Analyse