Webinar: Yezidi flyktninger til Norge

  • Sted: Webinar
  • Tidspunkt: 01. februar kl: 09:00 - 01. februar kl: 10:30
Påmelding

OBS: Ny link.

Vi inviterer til gratis webinar hvor vi tar for oss temaet Yezidi flyktninger til Norge. Vi får besøk av professor Sverre Varvin og Eivor Indrebø Lægreid som er phd student ved Høgskolen Innlandet. Hun beskriver sitt arbeid slik:

"Hovudmålsetninga med studiet er å undersøkje resiliens og reintegrasjonsprosessar hjå Yezidi born som har vore i fangeskap hjå terrororganisasjonen ISIS."

Lenke til webinaret: 

Velkommen til webinar i regi av NSFs faggruppe for Migrasjonshelse og Flerkulturell sykepleie

Program

  • Ana Carla Schippert, leder av faggruppen

  • Eivor Indrebø Lægreid, PhD prosjekt: Vegen attande fra ISIS: resiliens, reintegrasjon og helseprosessar hjå born etter fangeskap og indoktrinering

  • Sverre Varvin, lege, psykiater og psykoanalytiker

  • Abdullah Karagøz, styremedlem i faggruppen for migrasjonshelse

Kontaktpersoner