Kursgodkjenning

NSF vurderer kursprogram for godkjenning med tellende timer i tråd med kriteriene for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 

Kursgodkjenning

NSF vurderer kursprogram for godkjenning med tellende timer i tråd med kriteriene for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Det er kursarrangør som søker om godkjenning i forkant av kurset og NSF krever at antall godkjente kurstimer står spesifisert på kursbeviset.

Godkjenningsordningen for kliniske spesialister i sykepleie/ spesialsykepleie dokumenterer den enkelte sykepleiers/spesialsykepleiers realkompetanse.

NSF har utarbeidet kriterier for godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. I disse kreves det etterutdanning i form av et visst antall kurstimer i ulike emner siste 5 år.

Kriteriene for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie finner du her:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/654347/1204793/Klinisk-spesialist-i-sykepleie-spesialsykepleie

Kurs som godkjennes må være relevant for sykepleiefaget og sykepleiere må inngå som målgruppe for kurset.

Forklar gjerne forkortelser. 

I kursprogrammet må det opplyses om tidspunkter for undervisning samt forelesers kompetanse. NSFs retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører vektlegges i vurderingen av kursarrangement hvor firma er arrangør/ medarrangør.

Dersom kurset ikke godkjennes, gis det anledning til å anke avgjørelsen en (1) gang. NSF behandler kursgodkjenning uten vederlag. Søknaden vurderes innen ca 14 dager og svar sendes til den e-postadressen som står i søknaden.

Bruk Kontaktskjemaet ved all henvendelse om kursgodkjenning.