LaHNSFs utdanningsutvalg

Poster på kongressen

Hvis du vil presentere poster på kongressen i Bodø 2019, send inn et abstract innen 1. juni
Tre stykker vil plukkes ut til å presentere muntlig.

 

 

Prosjektmidler til videre arbeid

LaH har søkt og fått prosjektmidler til å jobbe videre med utvikling av helsesøsterstillinger og helsesøsterstudiet. Utdanningsutvalget leverer sin rapport til styret innen 1. mars 2019.

Det utdannes for få helsesøstre

Utdanningsutvalget i LaH NSF  har foretatt  en kartlegging av studieplasser og studieløp (hel-/deltid), antall søkere på både videre- og masterutdanningene og sett dette opp mot behov for helsesøstre.