Landskonferanse

Fagmøte i Stavanger 27. til 28. april 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Presentasjoner fra fagmøte i Stavanger 27 til 28 april 2017. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.

Fagmøte på Hamar 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Presentasjoner fra fagmøte på Hamar 14 til 15 april 2016. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.

Fagmøte Tønsberg 24-25 april 2014 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Presentasjoner fra fagmøte i Tønsberg 24 til 25 april 2014. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.Trykk HER

Link til presentasjon av Tavlemøte som ble lagt fram under fagmøtet.

Fagmøte Harstad 2013

Vedlegg til kursbevis som ble gitt ut til deltagere på fagmøte i Harstad 2013 - viser at kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

 

 

Her er link til en flott artikkel om fagmøte i Harstad i tillegg til relevante dokumenter  fra de to flotte dagene.

NSF Flu fagmøte i Trondheim 2012 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Presentasjoner fra fagmøte i Trondheim 21 til 23 mars 2012. Disse vil ikke bli publisert i Fagbladet, kun ligge på vår nettsiden.

NSF Flu fagmøte i Fredrikstad 2011 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Presentasjoner fra fagmøte i Fredrikstad 31 mars til 2 april 2011. Disse vil ikke bli publisert i fagbladet for lungesykepleiere, kun på denne nettsiden.

Presentasjon av det nye styret i NSF FLU

I forbindelse med fagmøtet og årsmøtet i Fredrikstad 2011 ble det valgt inn et nytt styre i NSF FLU.

Valg av styrekandidater til NSF FLU 2011

Her kommer informasjon om de som foreløpig har sagt ja til å stille til valg og gjenvalg i NSF FLU styret. Kandidatene har skrevet noe om seg selv i vedleggene.

Saksliste til Årsmøte 2011 og Handlingsplan

Torsdag 31.03.11 er det årsmøte for NSF FLU medlemmene med valg av nye styrerepresentanter. Her kommer den endelige sakslisten og handlingsplanen for NSF FLU 2011-2012.

Evaluering av NSF FLU Fagmøte 2010 i Bergen

Det var generellt veldig positive tilbakemeldinger fra NSF FLU Fagmøte i Bergen 10-12 juni 2010.

Faggruppen og lungesykepleie gjennom 20 år

Foredrag presentert under NSF FLU Fagmøtet i Bergen 2010 av lungesykepleier Heidi Markussen.