Landsmøtesaker 2015

Sakslisten til landsmøtet er klar

Forbundsstyet har nå avgjort hvilke saker som skal behandles på NSFs landsmøte 9.-13. november. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig for landsmøtedeltagerne i løpet av uke 37.