Landsmøtet 2015

Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte hvert fjerde år. Neste landsmøte er i 2019.

Tusen takk for tilliten - nå fortsetter arbeidet!

- Jeg er stolt og glad for at NSFs landsmøte ga meg ny tillit, sier Eli Gunhild By. Hun skal lede NSFs 106.000 medlemmer i fire nye år. Mange utfordringer venter.

Landsmøtet er slutt

Takk til alle som har deltatt på landsmøtet, eller fulgt med via streaming. Nå er møtet slutt, og det er fire år til neste gang. Sakspapirer og vedtak finner du her.

Kjøreplan for landsmøtet 2015

Dagsorden for NSFs landsmøte ligger under Landsmøtesakene som sak 1f. Tidsplanen vil endres underveis. Se oppdatert dagsorden.

Forbundsledelsen gjenvalgt

NSFs forbundsledelse ble gjenvalgt på landsmøtet 12. november. 

Eli Gunhild By gjenvalgt som forbundsleder i NSF

Eli Gunhild By (52) er gjenvalgt som forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Videointervjuer

Her kan du se videointervjuer med politikere, delegater og andre på landsmøtet.

Kontrollutvalget er valgt

Tord Kjesbu er valgt til leder av kontrollutvalget, med 176 av 177 stemmer. 

Nominasjonskomiteen er valgt

Irene Kronkvist er valgt til leder av nominasjonskomiteen også for neste fireårsperiode. Hun fikk 136 stemmer, av totalt 177 stemmeberettigede. Det var avgitt 41 blanke stemmer.

Arbeidet for likelønn skal intensiveres

Norsk Sykepleierforbund ønsker kjønnsnøytrale yrkestitler for sykepleiere. Det er klart etter en frisk debatt under landsmøtet.

Ny leder i Rådet for sykepleieetikk

Elisabeth Sveen Kjølsrud er valgt til ny leder av Rådet for sykepleieetikk. Dette var i tråd med nominasjonskomiteens innstilling.