Tidligere arbeidsstedStillingFra datoTil dato 
UtdanningStudieFra datoTil dato
Tidligere tillitsvervVervFra datoTil dato