Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester

Om landsoverenskomsten

I Landsoverenskomsten finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Forhandlingene i Virke over

Forhandlingene mellom Unio Virke og Virke kom i havn tirsdag ettermiddag. Resultatet er på linje med resten av samfunnet.