Landsoverenskomst for høyskoler

Om Landsoverenskomsten

I Landsoverenskomsten finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, og etter- og videreutdanning.

Forhandlingene i Virke over

Forhandlingene mellom Unio Virke og Virke kom i havn tirsdag ettermiddag. Resultatet er på linje med resten av samfunnet.