Lenker

Jordmortakster

Privatpraktiserende jordmødre eller jordmødre i kommunen jobber etter et takstsystem. Det sier noe om hvilke refusjonssummer man har krav på etter de ulike typene hjelp man har ytt.

Retningslinjer som berører jordmortjenesten

Jordmortjenesten er regulert av en rekke retningslinjer, veiledere, stortingsmeldinger og forskrifter. Klikk deg videre og finn de fleste av dem her