Lenker

Linker

Dansk ØNH-faggruppe:

http://www.dsr.dk/fs/fs25/Sider/Forside.aspx

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi:

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-Forening-for-Otorhinolaryngologi-Hode--og-Halskirurgi/

Svensk ØNH-faggruppe:

http://www.swenurse.se/fonh

Norsk forening for hode- og halskreft (NFHHK):

http://nfhhk.no/