Likelønn

NSF mener

  • Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Det betyr ikke at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme.
  • Det må iverksettes omfattende grep i forhold til lønn, arbeidsvilkår generelt og deltidsandelen spesielt.
  • Regjeringen må pålegge arbeidsgiverne i offentlig sektor å bidra til økt verdsetting av de kvinnedominerte velferdsyrkene. Vi må begynne der forskjellene er dokumentert størst.
  • Lønnsforskjellene følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og verdsettingsdiskrimineringen står i veien for å løse arbeidskraftutfordringene i helsesektoren. Helsesektoren trenger all den arbeidskraft den kan få - både kvinner og menn.
Artikler om temaet

Krever politisk handling for likelønn

– Historien viser dessverre at frie forhandlinger ikke leverer løsningen på likelønnsutfordringen. Vi står med et politisk skapt problem fra tiden da kvinner ikke ble regnet som forsørgere – og vi krever politisk handling, sa NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til Stortingets familie- og kulturkomité under dagens høring om likelønn.

NSF er imot en felles likestillings- og diskrimineringslov

Norsk Sykepleierforbund vil beholde likestillingsloven som egen lov. - Vi mener barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov svekker kvinners diskrimineringsvern, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF ber Stortinget følge opp likestillingsutfordringene

- Likestillingsmeldinga tegner et alvorlig bilde av likestillingsutfordringene, men følger ikke opp på tiltakssiden. NSF ber Stortinget sørge for tiltak som svarer på utfordringene.

Likelønn og likestillingskamp høsten 2015

Høsten 2015 har vært preget av likelønn og likestillingskamp for NSF. I oktober la regjeringen frem en likestillingsmelding som har vært etterspurt i flere år. NSF var lite imponert over denne. Likestilling og likelønn var også en av to politiske uttalelser NSFs landsmøte vedtok.

Tok opp likelønnskampen

Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder både i NSF og Unio, var blant de mange fagforbundslederne som i dag markerte Equal Pay Day på Løvebakken.

Tegnehanne forklarer likelønnsgapet

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker økt verdsetting av de kvinnedominerte velferdsyrkene. I forbindelse med Equal Pay Day 21. oktober har Tegnehanne laget en tegneseriestripe om likelønnsgapet.

Kraftløs likestillingsmelding

Likestillingsmeldingen som likestillingsministeren la fram i dag svarer i liten grad på de strukturelle utfordringene vi har, sier NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i en første kommentar.

Vi vil ha flere mannlige kolleger!

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars, har fylkesleder i NSF Akershus, Ragnhild Hegg, et leserinnlegg i Østlandets Blad. 

 

Iskriminering i Arendal

Tirsdag selger NSF is i Arendal; 8 kroner for menn, 10 kroner for kvinner. - Det politiske Norge er samlet, og ingen skal gå hjem uten å vite at det fortsatt er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Kjønnslikestilling i arbeidslivet – NSF deltar i debatt

Likelønn og organisering av arbeidet rundt hele stillinger må til for å få et mer likestilt arbeidsliv, mener NSF. Nestleder Solveig Kopperstad Bratseth deltar i debatt om kjønnslikestilling tirsdag 19. mars.

Likelønn er en viktig sak for NSF.