Litteratur for salg

Stomipleie, gastrostomipleie og stomibrokk

Stomisykepleiere på vestlandet har dannet en egen lokalgruppe, "Stomisykepleie vest". De har utarbeidet mye bra og nyttig litteratur. Denne ligger tilgjengelig for salg på deres nettside.

UROBROSJYREN

Urobrosjyren ligger her som vedlegg. Denne er utarbeidet i regi av SIS, og redigert i 2010.