Litteratur

Se ny artikkel om betydningen av veiledning!

The Benefits of Person-Centred Clinical Supervision

in Municipal Healthcare—Employees’ Experience.

Forfattere; Christianne E. Norbøe og Ingela Enmarker

Artikkelen er antatt i Open Journal og Nursing.

Presentasjoner fra Landskonferansen 2015

Vedlagt er presentasjonene fra foreleserne på Landskonferansen 2015: når kompetanse trues..

"Lærer anerkjennende veiledning"

Lærer anerkjennende veiledning

Kontaktsykepleiere har god nytte av kurs i anerkjennede veiledning.

Bedre læring for studentene. Se link:

https://sykepleien.no/forskning/2015/03/laerer-anerkjennende-veiledning

Ny bok om veiledning

Boka løfter fram viktige kvaliteter i veiledning på tvers av posisjoner, fag og profesjoner