Litteratur

Patent Foramen ovale (PFO) og hjerneslag Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

PFO (Patent Foramen Ovale) er en åpning i skilleveggen mellom hjertets forkamre. PFO er et vanlig fenomen i befolkningen generelt, og man antar at så mange som 25 % har PFO. 

Hva er kryptogene hjerneslag og hvordan utredes dem? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Ved et stort antall hjerneslagtilfeller finner man ingen klar årsak til slaget, og disse hjerneslagene kalles kryptogene hjerneslag. 

Angst og depresjon etter hjerneslag Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Hjerneslag medfører økt risiko for å utvikle depresjon, og opptil 1/3 av slagrammede rapporterer om depresjon etter slaget. Dette gjelder både milde og alvorlige hjerneslag. 

Nyhetsbrev november 2018

Her er lenken til vårt siste nyhetsbrev. 

PRATE - SMILE - LØFTE

Vi har fått materiellet som brukes til å promotere kampanjen for PRATE - SMILE - LØFTE.

Årsrapport fra Norsk Hjerneslagregister 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vi har lagt ut rapporten fra Norsk Hjerneslagregister 2017.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på teknologiske løsninger som har som hensikt å hjelpe brukere til økt mestring i hverdagen. De teknologiske hjelpemidlene kan bidra til økt selvstendighet, bedre livskvalitet og samfunnsdeltakelse, samt kunne bidra til at brukere kan bo lengst mulig hjemme, eller utsette innleggelse ved institusjon.

Dårlig tannhelse gir redusert livskvalitet Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Mange slagrammede sliter med dårlig tannhelse, og den påvirker livskvaliteten. Her følger gode tannhelseråd.

Senk blodtrykket og reduser risikoen for hjerneblødning Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

En ny studie viser at å redusere forhøyet blodtrykk gir gevinst i form av mindre risiko for hjerneblødning. Mange har likevel ikke effektiv nok blodtrykksbehandling. Dette kommer frem i studiet hvor kun en tredjedel hadde oppnådd optimal blodtrykksbehandling.

Mobilisering etter hjerneslag, når er det best å starte? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Tidlig mobilisering etter hjerneslag er av de sentrale faktorene i moderne slagenhetsbehandling og har vært et sterkt fokusområde helt siden etablering av slagenheter tidlig på 90-tallet. 

Kognitiv rehabilitering Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Kognitiv svikt etter hjerneslag er vanlig, og mange sliter med å mestre daglige aktiviteter som følge av endret kognitiv funksjon. Tidlig kartlegging av kognitiv funksjon i rehabiliteringsfasen er derfor viktig for å kunne sette i gang nødvendige tiltak.

Hvert minutt teller - Sammendrag av bachelor oppgave i sykepleie Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

”Hvordan kan sykepleier, i den prehospitale fasen av hjerneslag bidra til at pasienten får raskest mulig behandling?”

Verdensrekord i slagenhetsbehandling Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Norsk Hjerneslagregister offentliggjorde nylig sin årsrapport for 2016. Den viser god
måloppnåelse på en rekke kvalitetsindikatorer. I Norge får nå 93 prosent av
pasienter med hjerneslag behandling i slagenhet, og dette er verdensrekord! 

Reviderte retningslinjer for hjerneslag Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Har du fått tilbud om oppfølging etter å ha gjennomgått hjerneslag? I følge de reviderte nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, vil du ha krav på oppfølging, enten hos fastlegen, via telemedisinsk nettverk/ambulerende team eller gjennom en poliklinisk kontroll. I de nye retningslinjene er slagpoliklinikk som tilbud beskrevet på en mere detaljert måte, med flere praktiske, konkrete forslag for oppfølging.

Fatigue – den usynlige fienden Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Mange slagrammede får kroniske helseproblemer som krever oppfølging over lang tid. En av disse er fatigue.

Trombektomi som standardbehandling Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Ferske internasjonale studier har vist at trombektomi har større nytteverdi enn trombolyse alene. Studiene er grundig gjennomført og viser god kvalitet. Som følge av disse studiene har flere internasjonale organisasjoner endret sin praksis. Også i Norge pågår det en diskusjon om hvordan man kan innføre trombektomi som standard behandling (Fromm 2015, Mørkved Helsingen 2015).

Trombolyse har ingen aldersgrense Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Forskning viser at trombolyse er effektiv behandling for eldre pasienter over 80 år. 

Helsepersonell mangler kunnskap om afasi Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

«Melder om at vi er hos en 68 år gammel dame som vi antar er dement. Hun kan i allefall ikke si navnet sitt eller når hun er født, men virker sint»

Nytteeffekt av mestringstilbud for hjerneslagrammede Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Rundt 50-60 000 mennesker lever med sekveler etter hjerneslag. Hjerneslag er en kompleks sykdom som rammer på et eksistensielt nivå, både fysisk, psykisk og sosialt. Et stort antall hjerneslagrammede må innstille seg på varig endring i motorisk og kognitiv funksjon.

Når mamma ikke kan fortelle hva legen har sagt - om å være pårørende til en afasirammet slagpasient Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Afasi er en av sekvelene etter hjerneslag. Denne artikkelen skal belyse de utfordringene pårørende til en afasirammet kan møte på, og hvilket ansvar vi som sykepleiere har for å følge dem opp. Formålet med artikkelen er å forstå den pårørende til pasienter med afasi og identifisere tiltak i akuttfase og tidlig rehabiliteringsfase som gir dem planlagt og kontinuerlig oppfølging, hindrer unødig stress og skaper et godt grunnlag for den videre rehabiliteringen.

Koagulasjon - fysiologi, patologi og behandling Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Koagulering av blodet er en av kroppens forsvarsmekanismer. Evnen til at blodet klumper seg er med på å hindre at man forblør ved små eller store skader på blodårene. Den er avgjørende for overlevelse.