Livsforsikringspakke

Alle medlemmer blir automatisk med i Livsforsikringspakken ved innmelding i NSF, uten å måtte levere helseerklæring. Enklere blir det ikke.

Ofte stilte spørsmål
forsikring@nsf.no
Ring oss på 99402409

Tre ulike livsforsikringer satt sammen i én pakke:

  • Dødsrisikoforsikring - forsikrer medlemmet
  • Uførekapitalforsikring - forsikrer medlemmet
  • Familieulykkesforsikring - forsikrer hele familien

Du kan ikke velge enkeltdekninger fra pakken. Beløpet på denne forsikringen inngår i medlemskapet ditt og betales sammen med kontingenten, men om du ikke ønsker å være med i den kan du reservere deg fra den.

Pris

Pris er 128 kroner per måned. Beløpet betales sammen med kontingenten via trekk av lønn, eller giro.

Tidligere endringer av forsikringssummen

I løpet av årene har forsikringssummen ved død blitt endret. Beregningsgrunnlaget for uførekapitalerstatning er derfor forskjellig, avhengig av når arbeidsuførheten inntraff.

Beregningsgrunnlag:

  • 1.1.1989 - 31.12.1998: kr 200 000
  • 1.1.1999 - 31.12.2007: kr 300 000
  • 1.1.2008 - 31-12.2010: kr 350 000
  • 1.1.2011 - d.d.:             kr 500 000

Under finner du forsikringsbevis og vilkår for vår Livsforsikringspakke. For oversikt over denne forsikringen, samt dine kollektive forsikringer som du har kjøpt, logg inn på Min side.

Begunstigelse

Har du ikke navngitt bestemte personer utbetales forsikringssummen ved død iht. forsikringsvilkåret. Du kan  likevel fravike rekkefølgen ved å fylle ut et begunstigelsesskjema.

Har du tidligere reservert deg og ønsker gjeninnmelding?

Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for å få tilsendt egenerklæringsskjema. 

Ønsker du en utvidet livsforsikring for deg og din familie?

NSF tilbyr død- og uføreforsikring for ektefelle/samboer. Her står du også fritt til å øke forsikringssummen selv. 

Barneforsikring gir en ekstra økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. 

Forsikringen er levert av DNB Forsikring.

DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen her

Du kan ha flere livsforsikringer

Det er ditt forsikringsbehov som avgjør hvor mange livsforsikringer du bør ha. Alle forsikringer du har kommer til utbetaling ved et forsikringstilfelle.

Relaterte forsikringer