Lokal kongresskomite

Veileder til lokal komite for helsesykepleierkongress

1) Prosedyrer før og ved tildeling
2) Prosedyrer etter tildeling
3) Avklaring av ansvarsforhold og forpliktelser sentralt og lokalt
4) Økonomi
5) Kontrakter og avtaler
6) Generalforsamling og dialogforum
7) Praktisk gjennomføring