Lokal særavtale

Veiledning for inngåelse av lokal særavtale etter hovedavtalen § 29 og § 45

Tillitsvalgte kan henvende seg til forhandlingsavdelingen for oversendelse av veiledning.

Telefon: 22 04 33 04

post@sykepleierforbundet.no