Lokale fagdager

Solidaritetsbevis

Solidaritetsbevis som alternativ til blomster og gaver

Bruk malen som er vedlagt og skriv ut Solidaritetsbevis.
Send så mail til solidaritetsbevis@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no med kopi til tovhau@nsf.no og gi tilbakemelding på:

1) Navn på de som skal få solidaritetsbevis
2) Beløp
3) Seksjonsnummer faggruppe (for at det skal bli belastet på riktig faggruppe)

Solidaritetsbevis, redigerbart på neste side.

Standleie

Her finner du info om standleie ved landsomfattende kongresser og lokale fagdager
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og blir regulert hvert år iht. indeksregulering.


Informasjon om faktura og honorar til foreleser og pris for stand Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.


Lønning av forelesere er alltid en individuell vurdering som er avhengig av både budsjett og krav fra forelesere. Som en veiledning har vi forholdt oss til legeforeningens satser,  de blir revidert jevnlig.

Kursbevis

Kursarrangør må søker om godkjenning i forkant av kurset og NSF krever at antall godkjente kurstimer står spesifisert på kursbeviset.

NSFs Kursgodkjenning

Hvis deltagere ønsker kursbevis etter fagdag, kan dere bruke mal på neste side.