Lokallag

 Hva er et lokallag?

Et lokallag skal støtte opp under NSF Students formål, mål og innsatsområder. Det betyr blant annet arrangere sykepleiefaglige aktiviteter som fagdager, kurs, quiz og mye mer. Lokallagsarrangementene er også fylt med sosiale aktiviteter. 

 

I dag kan du finne lokallag ved nesten alle universitet- og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning. Under kan du se hvilke vi har i dag. Dersom du kunne tenke deg å enten være med i et lokallag eller starte opp et lokallag på ditt studiested, har du kommet riktig! Ta kontakt med NSF Student (nsfstudent@nsf.no eller tlf. 02409). Du finner retningslinjer for etablering av lokallag og rutiner for lokallagene her.

 

Lokallagene 2019/2020

Her finner du kontaktinformasjon for våre lokallag, og informasjon om noen av våre arrangementer.

Sykepleierstudent i praksis - Hvilke rettigheter har jeg? Oslo

Lokallaget i Oslo inviterer til fagkveld om sykepleierstudenters rettigheter i praksis

Lokallagene 2018/2019

Her finner du kontaktinformasjon for våre lokallag, og informasjon om noen av våre arrangementer.

Ta kontakt

Ta kontakt hvis du ønsker å bli en del av lokallaget der du studerer, eller har ønsker til hva lokallaget skal arrangere. Se kontaktinformasjon her:

Legemiddelregnekurs i Stavanger

NSF Student Stavanger inviterer til Legemiddelregnekurs i Stavanger 19. januar!

Lokallag Østfold

I Østfold er Høgskolen i Østfold eneste studiested som tilbyr sykepleierutdanning. Les mer om lokallaget i Østfold her!

Lokallag Vest-Agder

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand er eneste sykepleierutdanningen i Vest-Agder. Les mer om lokallaget i Kristiansand her!

Lokallag Troms

I Troms finnes det to sykepleierutdanninger, UiT, Campus Tromsø og UiT, Campus Harstad. Vi har lokallag på dem begge! Se her for mer informasjon om disse. 

Lokallag Sør-Trøndelag

Trøndelag er i NSF enda et delt fylke, frem til november 2019. NTNU Trondheim er derfor den eneste sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag. Her finner du informasjon om lokallaget i Trondheim!

Lokallag Rogaland

Rogaland har to studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning og vi har lokallag på dem begge!

Her finner du informasjon om lokallaget i Stavanger og i Haugesund. 

Lokallag Oslo

Oslo har fem utdanninger som tilbyr sykepleierutdanning, men de har ett felles lokallag. 

Her finner du informasjon om lokallaget!

Lokallag Oppland

Oppland har ett studiested som tilbyr sykepleierutdanning, og det er NTNU Gjøvik. 

Her finner du innformasjon om lokallaget i Gjøvik.

Lokallag Hordaland

Hordaland har tre studisteder, hvor vi har lokallag på ett av de: HVL, Stord

Her finner du informasjon!

Lokallag Buskerud

Buskerud har ett studisted med sykepleierutdanning: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen.

Her finner du informasjon om lokallaget!

Lokallag Finnmark

Finnmark har ett studisted som tilbyr sykepleierutdanning, hvor vi har lokallaget på UiT, Campus Hammerfest. I januar 2020 starter også en ny sykepleierutdanning i Alta!

Her finner du informasjon om lokallaget!