Lønn og lønnsbestemmelser

Klinisk spesialist i sykepleie

Norsk Sykepleierforbund har en godkjenningsprogram for Klinisk spesialist i sykepleie. I Oslo kommune gir en slik godkjenning minst to lønnsrammealternativer mer enn før godkjenningen. Deltakelse i programmet bør igangsettes i samarbeid med arbeidsgiver. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller med NSFs fylkeskontor i Oslo for å få råd om hvordan du skal gå frem.