Lønn

Informasjon om sykepleieres lønn

Du skal ha ordnede lønns- og arbeidsforhold

En tariffavtale gir deg rettigheter knyttet til lønn og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår er dels regulert gjennom lover, dels gjennom tariffavtaler. De viktigste lovene som omhandler dine rettigheter som arbeidstaker er arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven

Hvordan kreve høyere lønn?

Tips til deg som lurer på hvordan du skal kreve høyere lønn

Likelønn

Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme. At mange kvinner er lavtlønte innebærer ikke at likelønn og lavtlønn er det samme