Lønn

Lønn for sykepleierstudenter

Det er ingen sentralt avtalt minstelønn for studenter.

Lønn fastsettes lokalt ved ansettelse etter utdanning,  kompetanse og ansvar.

Når vi snakker om krav til lønn, er kravet alltid knyttet opp til en bestemmelse som gir en rettighet. Vanligst er det å finne disse rettighetene om lønn i tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet. For sykepleierstudenter finnes det ingen tariffestede lønnsbestemmelser på landsbasis.

For 2018 har vi fått inn lokale avtaler fra et par kommuner.