Lønn

Gjennomslag for økt lønn i Kongsberg kommune

Norsk Sykepleierforbund i Kongsberg kommune ved hovedtillitsvalgt, Heidi Hvaal, har i lang tid argumentert for å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunen. Politikerne har innvilget 3,5 millioner til formålet. 

LØNNSSTATISTIKK Buskerud pr. april 2017

Vedlagt ligger en oversikt over lønnsnivået i Buskerud inkludert Vestre Viken pr. april 2017. Det er noen mangler, da vi ikke har fått inn data fra alle arbeidssteder.

Lier kommune lønner best

Lier kommune tilbyr nyansatte sykepleiere, helsesøstre og spesialsykepleiere 40 000 kr i rekrutteringstillegg. Dette er det beste rekrutteringstillegget i Buskerud ut i fra de opplysningene NSF Buskerud er kjent med. Husk å stille lønnskrav ved nyansettelse!!

Overenskomst B-del Vestre Viken

I Vestre Viken forhandles det med jevne mellomrom avtaler lokalt som kalles B-dels forhandlinger. Her er den nyeste avtalen som gjelder i perioden 01.05.2016-30.04.2018. Klikk på saken, og se vedlegg på høyre side.