Lønn

Pensjonistlønn i Spekter fra 1. mai 2019

Fra 1. mai 2019 er det mulig for pensjonister å jobbe for pensjonistlønn også i Spekter.

Lønnsforhandlinger i KS avsluttet 23. mai

Torsdag 23. mai ble det enighet mellom Unio og KS i årets mellomoppgjør. Fylkesleder Linda Lavik er glad for at sykepleierne i kommunen er sikret minst 500 000 kroner etter ti års ansiennitet.

Siste innspurt i meklingen mellom Unio og Staten i årets mellomoppgjør

Fristen for mekling i forbindelse lønnsoppgjøret 2019 mellom Staten og Unio går ut i natt. Det kan bli streik i staten fra i morgen 24. mai.

Årets mellomoppgjør i Spekter

Årets mellomoppgjør mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter i sykehusene (område 10 og 13) var ferdig 24. april.

Gjennomslag for økt lønn i Kongsberg kommune

Norsk Sykepleierforbund i Kongsberg kommune ved hovedtillitsvalgt, Heidi Hvaal, har i lang tid argumentert for å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunen. Politikerne har innvilget 3,5 millioner til formålet. 

Lier kommune lønner best

Lier kommune tilbyr nyansatte sykepleiere, helsesøstre og spesialsykepleiere 40 000 kr i rekrutteringstillegg. Dette er det beste rekrutteringstillegget i Buskerud ut i fra de opplysningene NSF Buskerud er kjent med. Husk å stille lønnskrav ved nyansettelse!!

Overenskomst B-del Vestre Viken

I Vestre Viken forhandles det med jevne mellomrom avtaler lokalt som kalles B-dels forhandlinger. Her er den nyeste avtalen som gjelder i perioden 01.05.2016-30.04.2018. Klikk på saken, og se vedlegg på høyre side.

Enighet mellom staten og Unio

14 timer på overtid ble Unio enig med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte.