Lønn

Her er informasjon om lønn for medlemmer i Østfold.

Hva tilbyr østfoldkommunene sykepleiere i lønn?

Sykepleiermangelen er stor. Spesielt hardt rammet er kommunehelsetjenesten. Hva har landets arbeidsgivere å by på når de skal rekruttere og beholde sykepleiere? Det har NSF undersøkt og her finner du resultatet.

Resultatet av hovedtariffoppgjøret i KS og Spekter i 2018

Vedlagt finner du en kort oppsummering av resultatet av årets hovedtariffoppgjør i KS og Spekter.

Resultatet av årets lønnsoppgjør

De siste årene har vært preget av myndighetenes krav om moderasjon i lønnsoppgjørene. Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør. Da er det som hovedregel små justeringer knyttet til lønn. Andre bestemmelser i Hovedtariffavtalen forhandles det kun om i hovedoppgjørene, som er i partallsår. 

Hva tjener sykepleierstudenter i østfoldkommunene?

Mange sykepleierstudenter jobber i tillegg til studiene i ferier og helger. Her kan du se hvilken lønn de tilbys i Østfolds kommuner.

Hva tjener ledere i Østfolds helsetjeneste?

På oppfordring fra blant annet mange ledermedlemmer har NSF Østfold laget en lønnsoversikt som viser lønnsspennet for ledere i fylkets helsetjeneste. Vedlagt finner du vår oversikt som fortsatt er under utarbeidelse.

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet seg ny kompetanse, er også lønn tema i møte med arbeidsgiver. I tillegg forhandler NSFs tillitsvalgte lokalt. Det gjør at mange medlemmer lønnes over minstelønn. Ledere i kapittel 3 i KS får sin lønn fastsatt lokalt.

Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vedlagt følger en oversikt over hvordan en del sykepleierstillinger lønnes etter årets hovedtariffoppgjør.

Lønnsoversikt - sykepleierstudenter i Østfold

Vedlagt finner du lønnsoversikt som viser hvordan sykepleierstudenter som arbeider ved siden av studier, lønnes i Østfold.

Lønnsoversikt - sykepleiere i Østfolds kommuner

Vedlagt finner du lønnsoversikt over hva NSFs medlemmer tjener i Østfolds kommuner.

Store lønnsforskjeller for sykepleierstudenter i Østfold

Østfolds arbeidsgivere lønner sykepleierstudenter svært forskjellig. Differansen mellom de som lønner 3. års sykepleierstudenter best og dårligst, er 92.100 kr. Sykepleierstudenter bør derfor sjekke lønnsbetingelsene hos ulike arbeidsgivere, dersom de vil jobbe i helger og ferier i studietiden. Og arbeidsgivere som har noe å by på, bør også bli bedre på å markedsføre det.

Høydepunkter fra lokale forhandlinger i østfoldkommunene

Det har vært lokale forhandlinger i kommunal sektor i høst. Forhandlingene har vært basert på en sentralt fastsatt pott (1/3 av lønnsøkningen i årets hovedtariffoppgjør) og var ferdige innen 15. november. Her finner du en kort oppsummering av resultatet og NSF Østfolds lønnsoversikt.