Tannhelseforsikring

Bestill forsikring Meld skade

Pris

  • 2 117 kroner per år

Fordeler med tannhelseforsikring

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlingsbehov som ordinære fyllinger, skifte av fyllinger, trekking av tenner, rotfylling, innsetting av broer, kroner eller implantater. 

  • Behandlinger dekkes med opp til kr 20 000 per år
  • Egenandel er kr 750 per skadetilfelle

Forsikringen kan kjøpes mellom 18 og 69 år for hele familien.

Tannhelseforsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordninger som gis av det offentlige. 

Tannhelseforsikringen blir levert av Norsk Tannhelseforsikring.

at etter utgifter til bil, er utgifter til tannlege den største uforutsette kostnaden i familieøkonomien. 

Relaterte forsikringer