Medlemsinformasjon

Hvorfor skal jeg være medlem av LaH NSF?

Det viktigste bidraget du gir ved å være medlem er å støtte opp om LaH NSFs sitt fag- og helsepolitiske arbeid på vegne av barn og unge og deres familier.

Daglig info til medlemmer

Daglig medlemsinfo finner du på facebook. Du trenger ikke selv være på facebook for å gå inn på vår side.

 

Fagstipend

LaHs fagstipend skal stimulere til fagutvikling og forskning innen helsesykepleierfaget, fremme kvaliteten på helsesykepleierfaget og helsesykepleiertjenester, videreformidle kunnskaper og stimulere til samarbeid mellom helsesykepleiere, og samarbeid på tvers av faggrenser.

Merk søknadsfrist 1.juni hvert år.

Stipend og godkjenningsordninger for medlemmer i NSF

Stipend:
Som medlem i LaH NSF kan dere søke om støtte hos NSF til å delta på fagdager, kurs, konferanser, kongresser mm.
3 ulike typer stipend å søke på og tildeling 5 ganger i året. Sjekk det ut her