Bli medlem i Norsk Sykepleierforbund

Av NSF

Har du norsk autorisasjon som sykepleier, søkt om dette, er du jordmor, eller går du på grunnutdanning i sykepleie?

Da kan du være medlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Som yrkesaktivt medlem i NSF får du glede av samtlige medlemsfordeler. 
Studenter i grunnutdanning betaler lavere kontingent, og har egne medlemsordninger.
Velkommen som medlem!

Klikk her for å komme til innmeldingsskjema.