Meld inn skade

Kontaktinformasjon

Livsforsikringer

Melde skade for:
- Dødsfall
- Uførhet
- Barneforsikring 
- Ulykke (skade på person) - Skademeldingsskjema ulykke.pdf

Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon 994 02409.


Skadeforsikring

- Melde tingskade
- Spørsmål om tingskader

Ta kontakt med DNB Forsikring på telefon 23021180.


Reiseforsikring 

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død må du så snart som mulig ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral på telefon: 

+47 24 06 29 90 eller e-post dnbreise@no.falck.com

Ved andre skadehenvendelser som forsinket bagasje og tyveri av reisegods skal du ta kontakt med DNB Forsikring på telefon +47 23021180 eller e-post skadeservice@dnb.no

 

Skadeskjemaer for tingskader

Melde skade for:

- Hus, hytte og innbo
- Bil og kjøretøy
- Reise og fritid
- Båt
- Husdyr
- Ansvar og rettshjelp

Her finner du skadeskjemaene