Medlemsmøter

Medlemsmøte 09.04.2019

Tema: Demens i familien: betydningen av en god familierelasjon for pårørendes egen helse.
Foreleser: Førsteamanuensis Heidi Bjørge, Oslo Met - Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun vil utdype betydningen av et godt forhold mellom den demensrammede og de pårørende, hva påvirker pårørendes egen opplevelse av forholdet, hvordan helsepersonell tilrettelegger for at pårørende mestrer omsorgsrollen de går inn i.

Presentasjon av Hilde Bjørge. Demens i familien. Betydningen av en god familierelasjon for pårørendes egen helse.

Medlemsmøte 12.02.2019

Tema: Infeksjoner og antibiotikaresistens i sykehus

Foreleser: Førstelektor Kari Skrautvol, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, avdeling for Bachelor 3.studieår og internasjonal studentutveksling, OsloMet - storbyuniversitetet.

Presentasjon til Kari Skrautvol

Medlems- og julemøte 28.11.2018

Tema:Norske juletradisjoner. Om noe av de eldste skikkene og litt om vår tids feiring.
Foreleser: Kirsten Røvig Håberg

Medlemsmøte 02.10.2018

Tema: Hvordan pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial og eldreombudet i Oslo arbeider for at pasienter og pårørende og brukere av helse – og sosialtjenester skal få ivaretatt sine rettigheter.

Medlemsmøte 20.04.2018

Tema: Velferdsteknologi - tryggere hverdag?

Medlemsmøte 06.02.2018

Tema: Hva er Kols?

Jule- og medlemsmøte 22.11.2017

Tema: Medisinske myter!

Medlemsmøte 27.09.2017

Hva jobbes det med i NSF?

Medlemsmøte 25.04.2017

Tema: Hukommelse stimulerende terapi

Medlemsmøte 14.02.2017

Tema: Subjektive erfaringer med stemmer andre hører