Bekreftelse av utstyr

Du er registrert med følgende utstyr fra NSF:
Har fått PC Ja Nei
Serienummer PC.:  
Har fått iPad Ja Nei
Serienummer iPad:  
Har dekket mobilt bredbånd: Ja Nei
Har dekket bredbånd: Ja Nei
Har dekket mobil: Ja Nei
Jeg bekrefter å ha motatt iPad og på at jeg er kjent med vilkårene for bruk av denne og gjeldene brukerinstruks for denne. Videre bekrefter jeg at det er mitt ansvar å sikre overlevering av iPad til ny tillitsvalgt når jeg fratrer vervet.
Ja
Nei
Vennligst bekreft om opplysningene er riktige.
Opplysningene stemmer
Opplysningene er ikke riktige
Du vil bli sendt tilbake til din profil og medlemsside.