Medlemstilbud

Utdanningsstipend

 NSF FGDs utdanningsstipend à kr 5000 deles ut til medlemmer som tar videre- eller etterutdanning. Det deles ut tre stipend på våren og tre stipend på høsten. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Se lenker til høyre for mer informasjon om kriterier og søknadskjema.

Årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens

Faggruppen deler ut pris til årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens. Prisen deles ut til ett enkelt medlem av faggruppen.

Æresmedlemsskap i faggruppa

 Faggruppas styre har vedtatt kriterier for utnevning av æresmedlemmer i faggruppa.

Gratis medlemskap for bachelorstudenter

NSF faggruppe for sykepleiere geriatri og demens ønsker å bidra til at sykepleiere rekrutteres til fagfelt for geriatri og demens, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.