Medlemstilbud

Utdanningsstipend

 NSF FGDs utdanningsstipend à kr 5000 deles ut til medlemmer som tar videre- eller etterutdanning. Det deles ut tre stipend på våren og tre stipend på høsten. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Se lenker til høyre for mer informasjon om kriterier og søknadskjema. Til venstre på siden finner man en historikk over tidligere utdelte utdanningsstipend

Årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens

Faggruppen deler ut pris til årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens. Prisen deles ut til ett enkelt medlem av faggruppen.

Æresmedlemsskap i faggruppa

 Faggruppas styre har vedtatt kriterier for utnevning av æresmedlemmer i faggruppa.

Gratis medlemskap for bachelorstudenter

NSF faggruppe for sykepleiere geriatri og demens ønsker å bidra til at sykepleiere rekrutteres til fagfelt for geriatri og demens, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens 2018

Hvert år deler faggruppen ut prisen årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens. I år gikk prisen til sykepleier Aud Elisabeth Salen. Faggruppen gratulerer så mye med prisen.

Årets sykepleier 2016 i Hordaland

Faggruppas leder, Tor Engevik, ble nylig utnevnt til årets sykepleier i Hordaland. I begrunnelsen heter det bl.a: Tor Engevik er en sykepleier som gjennom sitt virke i mange år har motivert og inspirert til utvikling av sykepleiefaget på en svært god måte. Tor er visjonær og fremtidsrettet i sitt arbeid og setter fokus på sykepleiefaget knyttet til aktivitet og en levende alderdom gjennom styrketrening og aktivitet. Les mer om saken her: NSF Hordaland og BT

Årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens 2016

Den prestisjefylte prisen årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens gikk i år til Ingebjørg Grimnes fra Kongsberg i Buskerud. Saken er også omtalt på kommunens facebookside og i Laagendalsposten.

Årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens 2015

Årets sykepleier i fagområdet i 2015 ble Bente FløisandLarsen fra Fyllingsdalen sykehjem i Bergen.

Årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens

Målfrid Utne jobber ved Slettebakken menighets eldresenter. Prisen ble overrakt av faggruppas leder Tor Engevik (til v.) og lokal faggruppeleder i Hordaland, høgskolelektor Terje Årsvoll Olsen.