Medlemstilbud

Medlemstilbud

Faggruppen sender ut 2 medlemsblad i året.

Faggruppen arrangere faglige seminarer og kongresser.

Medlemmer i faggruppen kan søke stipend til deltagelse på kurs/seminarer eller til faglige prosjekt.