Medlemstilbud

SØKNADSSKJEMA NSF FLU STIPEND FOR VIDEREUTDANNING Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

NSF FLU har satt av totalt kr. 50 000,- pr. kalenderår til stipend for videreutdanning, mastergrad eller doktorgrad i sykepleie relatert til vårt fagområde.