Meld inn skade

Skader som tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken skal meldes DNB Forsikring umiddelbart på tlf. 23 02 11 80. Skadene skal også meldes til politiet.

Ansvarsforsikring for sykepleiere

Ansvarsforsikring for sykepleiere - ring DNB Forsikring +47 23 02 11 80