Møre og Romsdal

Årsmøte og nytt styre for Møre og Romsdal

vedlagt oversikt over nytt styre og årsplan

Årsrapport 2014

Årsrapport, referat  og protokoll fra årsmøtet i  Møre og Romsdal

søknad om reisestipend

Søknad om reisestipend Møre og Romsdal

Årsrapport for Møre og Romsdal 2013

Årsrapport 2013

Vårseminar i Kristiansund

Vårseminar for operasjonssykepleiere i Møre og Romsdal den 28. og 29.mars i Kristiansund

årsrapport for 2012 og handlingsplan for 2013

Årsrapport for 2012, styrets sammensetning og handlingsplan for 2013

Foredrag fra vårseminaret

" Tverrprofesjonelt samarbeid på godt og vondt"

Atle Ødegård