Møre og Romsdal

Fagdag i Ålesund, 13.mars

Lokalgruppa i Møre og Romsdal arrangerer fagdag ved Ålesund Sjukehus, auditoriet, Onsdag 13.mars kl 09.30-15.30.

Tema for fagdagen er Palliasjon til hjartesviktpasienten.

NSF-LKS si lokalgruppe i Møre og Romsdal

NSF-LKS si lokalgruppe i Møre og Romsdal vart stifta 28.11.05. Det har vore samanhengande aktivitet i lokalgruppa fram til lokalgruppa var vertskap for NSF-LKS sin kongress i Molde i 2012. Etter dette har lokalgruppa «lagt nede» fram til 23.11.2017. Då vart eit interrimstyre etablert som vart valgt på årsmøtet 15. februar 2018. I samband med årsmøtet arrangerte vi også ein fagkveld med godt oppmøte.

Styret i lokalgruppa 2018-2020

Her finner dere oversikt over styremedlemmer i lokalgruppa i Møre og Romsdal.