Nord-Trøndelang

Lokalstyret NSFLIS Nord-Trøndelag 2018

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Nord-Trøndelag hadde 94 medlemmer pr 01.01.2018.

 

Presentasjoner Fagdag 23.mai

NSFLIS Nord-Trøndelag gjennomførte en vellykket fagdag 23.mai med meget interesserte forelesere og fornøyd publikum.

 

I denne artikkelen finner du presentasjoner fra denne fagdagen.