Nordland

Fylkeskontakt i Nordland

Fylkeskontakt : Elin Røst ved Nordlandsykehuset. Mobil: 951 31 041  Epost elinrost@gmail.com

Vararepresentant Ann-Karin Andorsen - Diabetessykepleier ved sykehuset i Narvik. Mobil 93858866 Epost annkarinandorsen@gmail.com