Nordland

Årsmøte 2019

vedlagt Årsmøteprotokoll for 2019 for LaH Nordland

vedlagt Handlingsplan 2019-2021

Vedlagt Årsberetning 2017-2018

Fagdag for ledere av helsesøstertjenesten i Nordland

LaH Nordland arrangerer en egen fagdag for ledere av helsesøstertjenesten i Nordland. Tema er Relasjonsledelse og vi har fått tak i Nina Fromeide som jobber i team Jan Spurkeland og har mye kompetanse på dette

Fagdager NSF/LaH Nordland 2018

PROGRAM

hvordan hjelpe barn og unge til å meste sorg og kriser

Årsberetning 2017

Lah Nordland styret aktivitet og årsberetninger for 2015 og 2016

Handlingsplan

NSF/LaH Nordland  2017- 2018

 

Fagdager 2017

Fagdager og årsmøte 15-16 februar 2017  LaH Nordland på Thon Hotell Bodø.

Tema Helsesøsters identitet i endring?

Helsetrøya

årgang 2015 og nå 2016

Årsberetning 2015

LaH Nordland Styrets aktivitet i 2013 og 2014

Fagdager

Tidligere Fagdager LaH Nordland

Handlingsplan 2015- 2016

LaH Nordland

Fagdager 2016

Program

Tema: Mestring og livskraft- mulighet i kunnskap og tjeneste