NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

– Glad for at Bent Høie har lyttet

– Vi er glade for at helseministeren nå setter inn ekstra ressurser i luftambulansen for å sikre helsehjelp til befolkningen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Støtter forslag om felles lovverk for tvang

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert høringsinnspill om tvangsbegrensningsloven, og er positiv til å ha ett felles lovverk for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.

Ber om fortgang

Norsk Sykepleierforbund har i dag vært i møte med det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal se på fremtidig drift av luftambulansetjenesten.

- Ber om snarlig møte med Høie

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF har i dag skrevet brev til helseministeren og bedt om et møte for å drøfte den alvorlige situasjonen i luftambulansetjenesten. – Vi er bekymret for våre medlemmers situasjon, sikkerhet og tilbud for befolkningen, sier Larsen i brevet.

Klima- og miljøendringene truer folkehelsen

Sykepleierforbundet med klar beskjed til FNs klimakonferanse i Madrid.

Systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha undersøkt og kontrollert flere enheter i helseforetakene. Kontrollen viser at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. 

Krever at Høie tar masterutdanning på alvor

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med at Bent Høie i ny nasjonal helse- og sykehusplan etablerer nye masterutdanninger.

Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ber om at staten overtar driften av luftambulansen.

Hent barna hjem!

Norge har et ansvar for norske borgere, uansett hvor de er. Et ukjent antall norske barn lever i dag under kritisk dårlige levevilkår i syriske flyktningeleirer. Sykepleiere er forkjempere for menneskeverd – hent barna hjem!

Klart nei til privatisering

 Norsk Sykepleierforbunds landsmøte krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.