NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

– Seier for det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten slår fast at Norsk Sykepleierforbunds medlemmer har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte i Virkes medlemsbedrifter. Resultatet er i samsvar med NSFs syn i saken. - Full seier, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Kvinnekamp er lønnskamp

- 8. mars er viktig for oss sykepleiere, både menn og kvinner. Dette er dagen da vi kan synliggjøre forskjellsnorge. Det er en dag for lønnskamp, likestillingskamp og kvinnekamp, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Tok opp viktige saker med stortingstopper

Sykepleiermangelen og kampen mot deltid og dårlige lønns- og arbeidsvilkår sto sentralt da Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte Sykepleiernes Hus.

Må stoppe flukten fra sykepleieryrket

1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år i jobb. Siv er nå idrettslærer. NSF mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket.

Sykepleiernes spørretime

Onsdag 7/2 kl. 20.00 arrangerte NSF en annerledes paneldebatt med blant annet Sigrid B. Tusvik og Eirik Bergesen i Sykepleiernes spørretime. 

Over 2500 millioner brukt på sykepleiervikarer siden 2012

- 2500 millioner er et skremmende høyt tall. Det viser at det er et kontinuerlig behov for flere ansatte i sektoren, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Utdanner for få spesialsykepleiere

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet fremover.

Prøver ut fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Folk trenger bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester der de bor. Nå starter regjeringen forsøk med primærhelseteam.

Viktig pensjonsgjennomslag

Etter flere års kamp vant sykepleierne i Oslo kommune og NSF fram med sitt krav om at deltidsansatte skal ha pensjon for det de jobber ekstra. – Viktig gjennomslag, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF er bekymret for rammebetingelsene

NSF har gitt innspill til oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2018. NSF er bekymret for at spesialisthelsetjenesten ikke har økonomiske rammebetingelser til å møte økte og endrede behov.